Adatvédelem

10./Adatkezelés, személyes adatok védelme
Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával az Ügyfél teljes körű felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek.
 
Az Ügyfél által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően. Az Ügyfél bármikor jogosult regisztráció során helytelenül rögzített adatainak törlésére / módosítására illetve kérheti a Szolgáltatótól a megadott adatok törlését vagy módosítását.
 
Szolgáltató az Ügyfél adatait bizalmasan kezeli és nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat. Kivételt képez, amikor a harmadik fél a Szolgáltató szerződéses alvállalkozója, (pl: futárszolgálat) és az Ügyféllel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen a legszükségesebb adatok átadása. Továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.
 
Kezelt személyes adatok :
- Regisztrációhoz: e-mail cím, felhasználó név és jelszó
- Vásárláshoz: E-mail cím, számlázási név és cím, szállítási név és cím, mobil telefonszám
 
 A weboldal böngészése közben  statisztikai célból, a google analytics rendszere a weboldal teljesítményének mérése céljából rögzít látogatási adatokat ( pl, legkeresettebb tartalmak, látogatás földrajzi hely alapján, látogatások időtartama, stb.). 
 
Regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes. A vásárláskor az adatszolgáltatás kötelező melynek jogalapját a személyes adatok védelméről és a közérdekűadatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3§ '2.) bek. a pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása adja. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelés tekintetében a honlap használatával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
 
Szolgáltató az Ügyfél által megadott adatokat nem ellenőrzi, az adatok valódiságáért , a megadott e-mail cím kizárólagos használatáért az Ügyfél felel. Ennek megfelelően a megadott e-mailről történő belépésekkel, megrendelésekkel, kommuniációval  összefüggésben mindennemű felelőség az Ügyfelet terhel. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy adatait adta meg és ezzel bármilyen kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szemben kártérítés követelésére, illetve az eljáró hatóságok számára teljeskörű adatszolgáltatásra a jogsértő személyazonosságának megállapítására.
 
Az adatkezelés időtartama a jogszabályok által ( pl. Számviteli jogszabályokban ) meghatározott mindenkori megőrzési kötelezettségek teljesítéséig tart.
 
Az ügyfél által megadott adatokat a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni. A megrendelések teljesítése, az informatikai rendszer üzemeltetése és a számviteli szabályok betartása érdekében a Szolgáltató jogosult adatfeldogozók igénybevételére ( rendszerüzemeltető, könyvelő, szállító ) . Szolgáltató a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felel.
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az ÁSZF. 2 pontjában megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeken gyakorolhatja.
 
 
Promóciós anyagok, hírlevelek
Szolgáltató a  regisztráció során megadott e-mail címekre hirdetést vagy reklámot csak kifejezetten az ügyfél kérésére, vagy hozzájárulásával küld, figyelmbe véve a jogszabályi előírásokat. A promóciós információkat az Ügyfél bármikor letilthatja.